İsveç’te göl kıyısında bulunan ağacın farklı mevsimler ve…

1 Kasım 2013

Aynı ağaç, farklı mevsimler farklı zamanlar...1

1 Mayıs 2014

Processed with VSCOcam with t1 preset

22 Haziran 2014

22 Haziran 2014

28 Ağustos 2014

Processed with VSCOcam with f2 preset

16 Eylül 2014 Gece

16 Eylül 2014 Gece

9 Ekim 2014

9 Ekim 2014

20 Ekim 2014

20 Ekim 2014

28 Kasım 2014 Gece

28 Kasım 2014 Gece

9 Aralık 2014

9 Aralık 2014

26 Aralık 2014

26 Aralık 2014

4 Ocak 2015

4 Ocak 2015

17 Mart 2015

17 Mart 2015

6 Haziran 2015

6 Haziran 2015

kaynak: thebroccolitree